Μια διεπιστημονική ομάδα

Πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι διαχείρισης και διαχειριστές μισθοδοσίας συνεργάζονται στην περίπτωσή σας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι 80 λογιστές μας και οι πιστοποιημένοι λογιστές διασφαλίζουν την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών ορκωτών λογιστών μεταξύ των οποίων :

 • Η οργάνωση των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών των εταιρειών.
 • Τήρηση λογαριασμών τρίτων, ετήσιο κλείσιμο, ισολογισμός BNB, ....
 • Καθορισμός φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, ....
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλές και ανάλυση, προϋπολογισμός, αναφορά, κοστολόγηση, ....
 • Επαλήθευση και προσαρμογή λογαριασμών.
 • Εμπειρογνωμοσύνη, τόσο ιδιωτική όσο και δικαστική, στον τομέα της λογιστικής οργάνωσης εταιρειών.
 • Κατάρτιση πιστωτικής έκθεσης.
 • ...

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η νομική μας ομάδα αποτελείται από 12 δικηγόρους.
Παρέχει συμβουλές και βοήθεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας στο πλαίσιο του:

 • Βελγικός και διεθνής φορολογικός νόμος και ιδίως φόρος εταιρειών (κάτοικοι και μη κάτοικοι), φόρος εισοδήματος προσωπικού (κάτοικος και μη κάτοικος), εταιρικός φόρος, δικαιώματα εγγραφής και κληρονομιάς, ΦΠΑ,... .
 • Κοινωνική βελτιστοποίηση.
 • Επιχειρηματικό δίκαιο.
 • Εταιρικό δίκαιο, κοινωνικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, λογιστικό δίκαιο και αστικό δίκαιο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

‎‎

Οι διαδικασίες εξαγοράς, μεταβίβασης ή εκχώρησης επιχείρησης είναι περίπλοκες καθώς ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τομείς (εταιρικό εισόδημα, ανθρώπινοι πόροι, κληρονομιά...). Χάρη στην πολυδύναμη ομάδα μας, έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:
 • Εξαγορά-εκχώρηση επιχείρησης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Δέουσα επιμέλεια
 • Αποτίμηση
 • Σύνταξη συμβάσεων
 • Προγραμματισμός
 • Κλπ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

‎‎

Η ομάδα μας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Έλεγχος: Ανάλυση λογαριασμών...
 • Δημιουργία επιχείρησης.
 • Αναδιάρθρωση εταιρειών: Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εκκαθαρίσεις.
 • Μετατροπή επιχείρησης: Αλλαγή νομικής μορφής, μετατροπή από ατομική επιχείρηση σε εταιρεία.
 • Αντιπροσώπευση ή συνοδεία ενός εταίρου στο δικαίωμα ελέγχου ή σε ατομική εξέταση.
 • Οικονομική βελτιστοποίηση
 • Κλπ