• Een multidisciplinair team

  Erkende expert accountants, juridisch adviseurs, managementadvies en salarisadministrateur werken hand in hand aan uw zaak

 • Uw digitale bestand

  BFS biedt u een digitaal platform waarmee u op elk moment toegang heeft tot uw boekhouddossier

BOEKHOUDING

Onze 80 gediplomeerde boekouders en accountants zorgen voor het toezicht op en de uitvoering van alle openbare boekhouddiensten, waaronder:

 • De organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten van bedrijven.
 • Het voeren van rekeningen van derden, jaarafsluiting, BNB-balans, ....
 • Opstellen van belastingaangiften, BTW, ....
 • Financieel advies en analyse, budgetvoorbereiding, rapportering, kostprijsboekhouding, ....
 • Verificatie en aanpassing van rekeningen.
 • Deskundigheid, zowel privaat als gerechtelijk, op het gebied van de organisatie van de bedrijfsboekhouding.
 • Opzetten van een kredietdossier.
 • ...

JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES

Ons juridische team bestaat uit 12 advocaten.

Het biedt advies en assistentie bij het uitvoeren van elk proces in het kader van:

 • Belgisch en internationaal fiscaal recht en in het bijzonder vennootschapsbelasting (inwoner & niet-inwoner), personenbelasting (inwoner & niet-inwoner), vennootschapsbelasting, registratie- en erfrecht, BTW, ...
 • Sociale optimalisatie.
 • Zakenrecht.
 • Vennootschapsrecht, arbeidsrecht, handelsrecht, boekhoudrecht en burgerlijk recht.

OVERDRACHT EN VERKOOP VAN EEN BEDRIJF

‎‎

Projecten voor de aankoop, de overdracht of de verkoop van een bedrijf zijn complex doordat ze op verschillende vlakken gevolgen kunnen hebben (vennootschapsbelasting, human resources, erfopvolging ...). Samen met ons multidisciplinaire team kunnen wij u hierbij een totaalservice aanbieden:

 • Aankoop-verkoop van een bedrijf
 • Strategische overwegingen
 • Due diligence
 • Waardering
 • Opstelling van overeenkomsten
 • Planning
 • Enz.

FINANCIEEL BEHEER EN AUDIT

‎‎

Ons team staat u ook bij voor de volgende opdrachten:

 • Audit: analyse van de rekeningen ...
 • Oprichten van een bedrijf.
 • Herstructurering van bedrijven: fusies, opsplitsingen, vereffeningen.
 • Omvorming van bedrijf: wijziging van de rechtsvorm, omzetting naar vennootschap.
 • Vertegenwoordiging of bijstand bij een vennoot op het vlak van controlerecht of individueel onderzoek.
 • Financiële optimalisatie.
 • Enz.

SOCIAAL SECRETARIAAT

‎‎

BFS vergemakkelijkt via zijn eigen sociaal secretariaat het loonbeheer binnen uw bedrijf.

 • Berekening van lonen.
 • Opstelling van loonfiches.
 • Aangifte bedrijfsvoorheffing.
 • Opstelling van contracten.
 • Advies en optimalisatie arbeidsrecht.
 • Enz.

Bovendien kunt u bij ons ook terecht voor analyse en optimalisatie op het vlak van het arbeidsrecht.