services

LEGAL ADVICE

service
Our firm has some forty employees trained as lawyers, tax advisers, certified public accountants, accountants and economists. We provide our clients with an OVERALL SERVICE in the area of COMPANY MANAGEMENT.
En savoir plus

Family office

service
"BFS Family Office" provides a range of services affecting various aspects of asset planning and management, independent of any bank or financial institution, in order to support our clients in the organisation, structuring and transmission of their assets overall with the aim of developing and sustaining them.
En savoir plus

JURIDISCH ADVIES

service
In ons kantoor werken een veertigtal medewerkers die een opleiding hebben genoten als jurist, fiscaal adviseur, accountant, boekhouder of econoom. Wij bieden onze cliënten een TOTAALSERVICE op het vlak van BEDRIJFSBEHEER.
En savoir plus

Family office

service
'BFS Family Office' verleent diensten met betrekking tot verschillende aspecten van beheer en patrimoniumplanning en is daarbij niet gebonden aan een financiële of bankinstelling. Ons kantoor begeleidt onze cliënten bij de organisatie, de structurering en de overdracht van hun patrimonium in zijn geheel met de bedoeling om het verder te ontwikkelen en duurzaam te maken.
En savoir plus

TRUSTEE SERVICES

service
We are a company providing trustee services in the fields of ACCOUNTANCY, FINANCE, TAXATION and LEGAL ADVICE, a member of the Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux de Belgique.
En savoir plus

FIDUCIAIRE DIENSTEN

service
Wij verlenen fiduciaire diensten op het vlak van BOEKHOUDING, FINANCE, FISCALITEIT en JURIDISCH ADVIES en zijn in die hoedanigheid lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten van België.
En savoir plus

Services fiduciaires

service
Nous sommes une société de services fiduciaires dans les domaines de la COMPTABILITE, de la FINANCE, de la FISCALITE et du CONSEIL JURIDIQUE, membre de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux de Belgique.
En savoir plus

Family office

service
« BFS Family Office » offre des services touchant à différents aspects de la gestion et de la planification patrimoniales, indépendamment de toute institution financière ou bancaire, afin d’accompagner nos clients dans l’organisation, la structuration et la transmission de leur patrimoine dans son ensemble en vue de le développer et le pérenniser.
En savoir plus