Équipe Juridique BFS, 30 jan. 2023

Mise en conformité CSA

Le Code des Sociétés et des Associations (ci-après abrégé « CSA »), remplaçant l’ancien Code des sociétés, est entré en vigueur le 1er mai 2019. Il bouleverse, sur de nombreux points, les règles jusqu’alors applicables en droit des sociétés.

Ralph Troisfontaine, 2 feb. 2022

Vers une harmonisation et un renforcement de l’éco-criminalité en Europe

L’Union européenne est sur le point de modifier la législation communautaire relative à la lutte contre la criminalité environnementale.

Charles de Lhoneux, 5 nov. 2021

La location d’une partie de votre habitation à votre société

Vous souhaitez louer une partie de votre habitation à votre société ?
Le loyer que vous percevrez à ce titre en tant que propriétaire de votre habitation sera imposé de manière avantageuse. Il convient toutefois de tenir compte d’un certain nombre de règles fiscales.

Rudy Kabimbi, 17 mei 2021

BFS biedt u de mogelijkheid om over te schakelen naar het digitale tijdperk

Het is niet nodig om terug te gaan naar de gebeurtenissen die 2020 hebben voorgedaan en die dit jaar nog steeds plaatsvinden, om te begrijpen hoe digitalisering een belangrijke plaats heeft ingenomen in onze samenleving.

Ralph Troisfontaine, 11 dec. 2020

Registratie van roerende schenkingen

Binnenkort naar Nederland gaan om te ontsnappen aan de registratie van geschenken van effecten: welke oplossing is er voor u beschikbaar?

Charles De Lhoneux, 11 dec. 2020

Transactie met een grensoverschrijdend element

U heeft uw deel van de verantwoordelijkheid.

De DAC 6-richtlijn heeft tot doel de EU-lidstaten in staat te stellen volledige en relevante informatie te verkrijgen over potentieel agressieve internationale belastingregelingen, hen in staat te stellen snel te reageren op schadelijke belastingpraktijken en eventuele tekortkomingen te verhelpen. De richtlijn vereist dat tussenpersonen (waaronder belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen, advocatenkantoren, enz.) en in sommige gevallen de belastingbetalers zelf, internationale transacties die potentieel fiscaal agressief zijn vanwege de aanwezigheid van ten minste één «marker» die onder de richtlijn valt, aan de nationale belastingautoriteiten melden.