• Μια διεπιστημονική ομάδα

  Πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι διαχείρισης και διαχειριστές μισθοδοσίας συνεργάζονται στην περίπτωσή σας.

 • Το ψηφιακό σας αρχείο

  Το BFS σας παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο λογιστικής σας ανά πάσα στιγμή

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι 60 λογιστές μας και οι πιστοποιημένοι λογιστές διασφαλίζουν την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών ορκωτών λογιστών μεταξύ των οποίων :

 • Η οργάνωση των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών των εταιρειών.
 • Τήρηση λογαριασμών τρίτων, ετήσιο κλείσιμο, ισολογισμός BNB, ....
 • Καθορισμός φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, ....
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλές και ανάλυση, προϋπολογισμός, αναφορά, κοστολόγηση, ....
 • Επαλήθευση και προσαρμογή λογαριασμών.
 • Εμπειρογνωμοσύνη, τόσο ιδιωτική όσο και δικαστική, στον τομέα της λογιστικής οργάνωσης εταιρειών.
 • Κατάρτιση πιστωτικής έκθεσης.
 • ...

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η νομική μας ομάδα αποτελείται από 12 δικηγόρους.
Παρέχει συμβουλές και βοήθεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας στο πλαίσιο του:

 • Βελγικός και διεθνής φορολογικός νόμος και ιδίως φόρος εταιρειών (κάτοικοι και μη κάτοικοι), φόρος εισοδήματος προσωπικού (κάτοικος και μη κάτοικος), εταιρικός φόρος, δικαιώματα εγγραφής και κληρονομιάς, ΦΠΑ,... .
 • Κοινωνική βελτιστοποίηση.
 • Επιχειρηματικό δίκαιο.
 • Εταιρικό δίκαιο, κοινωνικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, λογιστικό δίκαιο και αστικό δίκαιο.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAI ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ομάδα μας σας βοηθά επίσης σε όλες τις ακόλουθες αποστολές:

 • Έλεγχος: Ανάλυση λογαριασμών, δέουσα επιμέλεια
 • Δημιουργία επιχειρήσεων.
 • Αναδιάρθρωση της εταιρείας: Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εκκαθαρίσεις.
 • Μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Τροποποίηση της νομικής μορφής, μετάβαση σε εταιρεία.

 • Εκπροσώπηση ή συνδρομή σε έναν εταίρο στο δικαίωμα ελέγχου ή σε ατομική εξέταση.
 • Απόκτηση / πώληση επιχείρησης.
 • Οικονομική βελτιστοποίηση.
 • ...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΜε την ανάπτυξη της δικής της κοινωνικής γραμματείας, το BFS διευκολύνει τη διαχείριση μισθοδοσίας εντός της εταιρείας σας.

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας.
 • Δημιουργία δελτίων πληρωμής.
 • Δήλωση επαγγελματικού παρακρατούμενου φόρου.
 • Σύνταξη συμβάσεων.
 • Συμβουλές και βελτιστοποίηση στο κοινωνικό δίκαιο.
 • ...