• Μια διεπιστημονική ομάδα

  Πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι διαχείρισης και διαχειριστές μισθοδοσίας συνεργάζονται στην περίπτωσή σας.

 • Το ψηφιακό σας αρχείο

  Το BFS σας παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο λογιστικής σας ανά πάσα στιγμή

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι 60 λογιστές μας και οι πιστοποιημένοι λογιστές διασφαλίζουν την παρακολούθηση και την πραγματοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών ορκωτών λογιστών μεταξύ των οποίων :

 • Η οργάνωση των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών των εταιρειών.
 • Τήρηση λογαριασμών τρίτων, ετήσιο κλείσιμο, ισολογισμός BNB, ....
 • Καθορισμός φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, ....
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλές και ανάλυση, προϋπολογισμός, αναφορά, κοστολόγηση, ....
 • Επαλήθευση και προσαρμογή λογαριασμών.
 • Εμπειρογνωμοσύνη, τόσο ιδιωτική όσο και δικαστική, στον τομέα της λογιστικής οργάνωσης εταιρειών.
 • Κατάρτιση πιστωτικής έκθεσης.
 • ...

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η νομική μας ομάδα αποτελείται από 12 δικηγόρους.
Παρέχει συμβουλές και βοήθεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας στο πλαίσιο του:

 • Βελγικός και διεθνής φορολογικός νόμος και ιδίως φόρος εταιρειών (κάτοικοι και μη κάτοικοι), φόρος εισοδήματος προσωπικού (κάτοικος και μη κάτοικος), εταιρικός φόρος, δικαιώματα εγγραφής και κληρονομιάς, ΦΠΑ,... .
 • Κοινωνική βελτιστοποίηση.
 • Επιχειρηματικό δίκαιο.
 • Εταιρικό δίκαιο, κοινωνικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, λογιστικό δίκαιο και αστικό δίκαιο.

TRANSMISSION ET CESSION D'ENTREPRISE

‎‎

Notre ADN est de vous accompagner dès le début de votre entreprise :

 • Acquisition-cession d'entreprise.
 • Due diligence.
 • Etc.

GESTION FINANCIÈRE ET AUDIT

‎‎

Notre équipe vous assiste également dans l'ensemble des missions suivantes :

 • Audit : analyse des comptes...
 • Création d'entreprise.
 • Restructurations de sociétés : fusions, scissions, liquidations.
 • Transformation d’entreprise : modification de la forme juridique, passage en société.
 • Représentation ou assistance à un associé dans son droit de contrôle, ou examen individuel.
 • Optimisation financière.
 • Etc.

BUREAU SOCIAL

‎‎

En ayant développé son propre bureau social, BFS facilite la gestion des paies au sein de votre entreprise.

 • Calcul de paie.
 • Établissement de fiches de rémunération.
 • Déclaration au précompte professionnel.
 • Rédaction de contrats.
 • Conseil et optimisation en droit social.
 • Etc.

De plus, nous vous proposons également un service d'analyse et d'optimisation en droit social.