Suivez l'info

Transactie met een grensoverschrijdend element

Charles De Lhoneux, 11 dec 2020

Wat heeft dat met jou te maken? Bij de toepassing van het toepassingsgebied heeft de administratie zich een ongekende vaagheid in de wetgeving voorbehouden, zodat het moeilijk is om met vertrouwen te bepalen welke fiscale regelingen moeten worden aangegeven. In dit verband herinneren wij u eraan dat het erom gaat elke fiscale regeling met een internationaal karakter aan te geven, zonder dat er een definitie is van de betrokken regeling of van het grensoverschrijdende karakter ervan, en de Belgische belastingautoriteiten hebben reeds aangegeven dat zij geen verdere details zullen verstrekken.

Vanwege deze vaagheid in de wetgeving vallen transacties die zo onschuldig lijken als tak 21 en 23 levensverzekeringen en beleggingen in Luxemburg potentieel onder deze rapportageverplichting.

De gevolgen voor de niet-naleving van deze bepalingen kunnen snel worden gekwantificeerd. De boetes variëren van 5.000 tot 100.000 euro voor het niet of te laat indienen van een aangifte en van 1.250 tot 50.000 euro voor een tijdig maar onvolledig ingediende aangifte. Ons team van fiscaal juristen staat klaar om u te helpen bij de administratieve procedures en de precieze bepaling van de aan te geven regelingen.

Bovendien heeft België, vanwege de bijzondere omstandigheden die door Covid-19 zijn opgelegd, een verlenging van de aanvankelijk voor 1 juli 2020 geplande termijn tot 1 januari 2021 toegestaan. Deze termijn laat ons toe om samen met u deze rapporteringsverplichting onder de beste voorwaarden voor te bereiden.