Suivez l'info

Registratie van roerende schenkingen

Ralph Troisfontaine, 11 dec 2020

In tegenstelling tot roerende schenkingen aan een Belgische notaris, die noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de betaling van schenkingsrechten, houden roerende schenkingen via een buitenlandse notaris - bijvoorbeeld in Nederland of Zwitserland - niet noodzakelijkerwijs verband met de betaling van Belgische schenkingsrechten, aangezien deze niet geregistreerd hoeven te worden.

Het is misschien niet mogelijk om dat binnenkort te doen. Er ligt inderdaad een wetsvoorstel van 17 juni 2020 op tafel dat tot doel heeft het bekende mechanisme «Kaasroute» definitief af te sluiten. Wees gerust, het wetsvoorstel voorziet niet in enige terugwerkende kracht, wat betekent dat oude schenkingen die voor een Nederlandse notaris zijn gedaan, geldig blijven.

Op verzoek helpen wij u bij het vinden van even rendabele alternatieven voor deze historische structuur voor uw toekomstige donaties van effecten.